Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

I. PAŞAPORTUL ELECTRONIC SIMPLU PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI MINORI ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 14 ANI, CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu electronic este eliberat în următoarele condiţii:

· cu acordul ambilor părinţi,

· cu acordul părintelui supravieţuitor,

· cu acordul părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

· după caz, cu acordul reprezentantului legal.

Documente necesare:

 a) Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;

b) Paşaportul anterior al minorului, IN ORIGINAL, dacă este cazul;

În cazul paşapoartelor pierdute sau furate, este necesară sesizarea autorităţilor locale de poliţie şi obţinerea unei dovezi eliberate de poliţia statului de reşedinţă, care va fi prezentata la ambasadă sau consulat odată cu depunerea cererii pentru noul paşaport însoţită de traducerea acestei dovezi, efectuată de către un traducător autorizat (documentul se apostilează sau se supralegalizează de către misiune diplomatică sau oficiu, după caz).

In cazul distrugerii paşaportului simplu, trebuie să prezentaţi documentul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

c) Certificatul de naştere românesc al minorului, ÎN ORIGINAL.

In cazul certificatelor de nastere eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

d) certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL (dacă este cazul),

In cazul certificatelor de casatorie eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

 e) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru parintii divorţaţi);

f) certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătoarească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.

In cazul certificatelor de deces eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

g) certificatele de nastere ale parintilor IN ORIGINAL
h) cartile de identitate valabile ale părinţilor (si paşaport – daca exista) ÎN ORIGINAL,

i) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

ATENŢIE! Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. 

ATENTIE!

Prezenta minorului si a ambilor părinţi la sectia consulara este obligatorie.

II. PASAPORTUL ELECTRONIC SIMPLU PENTRU CETATENII ROMANI MINORI - IN VARSTA DE PANA LA 14 ANI, CU DOMICILIUL IN ROMANIA

Nu mai există posibilitatea înscrierii minorului care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani în paşapoartele părinţilor.

Astfel, pentru minorii care nu au împlinit încă vârsta de 14 ani este necesară obţinerea unui paşaport simplu electronic.

Cetăţenii români care doresc să călătorească cu minori sub 14 ani sunt obligaţi, conform legii, să solicite eliberarea unui paşaport şi pentru aceştia.

Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu este eliberat numai în următoarele condiţii:

· la cererea ambilor părinţi,

· la cererea părintelui supravieţuitor,

· la cererea părintelui căruia i- a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

· după caz, la cererea reprezentantului legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică.  De asemenea, cererea poate fi formulată de unul dintre părinţi şi atunci când există acordul scris al celuilalt părinte, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană care se prezintă împreună cu minorul, împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică.

Documente necesare:

 a) Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL.

    În cazul paşapoartelor pierdute sau furate, este necesară sesizarea autorităţilor locale de poliţie şi obţinerea unei dovezi eliberate de poliţia statului de reşedinţă, care va fi prezentata la ambasadă sau consulat odată cu depunerea cererii pentru noul paşaport însoţită de traducerea acestei dovezi, efectuată de către un traducător autorizat (documentul se apostilează sau se supralegalizează de către misiune diplomatică sau oficiu, după caz).

In cazul distrugerii paşaportului simplu, trebuie să prezentaţi documentul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

b) Certificatul de naştere românesc al minorului, ÎN ORIGINAL,

In cazul certificatelor de nastere eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

c) Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL (dacă este cazul),

In cazul certificatelor de casatorie eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

d) certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (dacă este cazul),

e) certificatele de nastere ale parintilor IN ORIGINAL
f) cartile de identitate valabile ale părinţilor si paşapoartele parintilor (daca este cazul)) ÎN ORIGINAL,

g) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

ATENŢIE! Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. 

Atentie!

Prezenta minorului si a ambilor părinţi la sectia consulara este obligatorie

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…