Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate

Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :

· aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

· aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;

· aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;

· aţi dobândit cetăţenia statului respectiv;

· aveţi drept de muncă;

· sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;

· sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.

Ce aveţi de făcut dacă doriti  un paşaport electronic  simplu cu domiciliul in strainatate ?

1. Să vă prezentaţi personal

· Trebuie să vă prezentaţi personal la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în ţara în care vă aflaţi pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport.

· Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a paşaportului simplu electronic presupune preluarea electronică a fotografiei, semnăturii şi amprentelor solicitantului.

ATENŢIE! Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu confecţionează paşapoarte simple electronice. Ambasadele şi oficiile consulare ale României transmit datele solicitantului în România, Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei/ oficiului consular unde a fost depusă cererea, de unde puteţi prelua documentul.

2. Să achitaţi taxele consulare şi contravaloarea blanchetei.

· Taxele consulare şi contravaloarea blanchetei se achită la misiunea diplomatică/ oficiul consular la care depuneţi cererea de eliberare a unui paşaport simplu electronic. Ca dovadă a achitării acestora veţi primi o chitanţă.

3. Să depuneţi o cerere pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic.

· Formularul de cerere este tipărit de sistemul informatic şi va avea semnătura dumneavoastră olografă.

4. Să depuneţi, împreună cu cererea de obţinere a paşaportului simplu electronic, următoarele documente, în original:

ATENŢIE! Documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, fără a fi reţinute în vederea unor procesări ulterioareDocumente necesare:

a) permisul de şedere original sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile ţării de reşedinţă în cazul în care aveţi cetăţenia acesteia, etc.) în original ; cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – permisul de conducere care menţionează domiciliul pentru statele care nu eliberează străinilor cărţi de identitate sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală;

b) certificatul de naştere romanesc in original;

In cazul certificatelor de nastere eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

c) certificatul de căsătorie romanesc in original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);

In cazul certificatelor de casatorie eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

d) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru cei divorţaţi);

e) certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pentru cei văduvi);

In cazul certificatelor de deces eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

f) In cazul schimbarii numelui sau prenumelui este necesara prezentarea deciziei definitive si irevocabilr pronuntata de catre autoritatile din Romania cu privire la schimbarea pe cale administrativa a numelui/prenumelui;

g) paşaportul vechi in original;

În cazul paşapoartelor pierdute sau furate, este necesară sesizarea autorităţilor locale de poliţie şi obţinerea unei dovezi eliberate de poliţia statului de reşedinţă, care va fi prezentata la ambasadă sau consulat odată cu depunerea cererii pentru noul paşaport însoţită de traducerea acestei dovezi, efectuată de către un traducător autorizat (documentul se apostilează sau se supralegalizează de către misiune diplomatică sau oficiu, după caz).

In cazul distrugerii paşaportului simplu, trebuie să prezentaţi documentul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului. Declaraţia de pierdere / distrugere se completează olograf pe formularul tipizat tipărit din sistemul informatic de la consulat.

h) buletinul sau cartea de identitate emis/a de autoritatile romane, in original (daca este cazul)

ATENTIE: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletinul), emis de autorităţile române.

DOMICILIUL unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica sau principala. (Articolul 13 – Decretul 31/ 1954)

- Cetatenii romani au dreptul sa-si stabileasca sau sa-si schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta.

- Cetatenii romani pot avea in acelasi timp UN SINGUR DOMICILIU si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele. (articolul 25 alineatele 2 si 3 - OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;)

ATENŢIE! Paşaportul simplu electronic cu mentiunea stabilirii domiciliului in strainatate nu se eliberează în regim de urgenţă. Aşadar, nu se percep taxe de urgenţă pentru eliberarea acestui tip de paşaport.

Dacă nu aveţi timp să aşteptaţi noul paşaport simplu electronic, puteţi solicita eliberarea imediată a unui titlu de călătorie cu care vă puteţi deplasa în ţară unde veţi obţine şi paşaportul simplu electronic. 

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…