Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

Nu mai există posibilitatea înscrierii minorului în paşapoartele părinţilor. Astfel, este necesară obţinerea unui paşaport simplu electronic individual si pentru copilul minor.

Cetăţenii români care doresc să călătorească cu copiii lor minori sunt obligaţi, conform legii, să solicite eliberarea unor paşapoarte individuale şi pentru aceştia.

Pentru minori, paşaportul simplu cu mentiunea stabilirii domiciliului in strainatate este eliberat numai în următoarele condiţii:

· la cererea ambilor părinţi,

· la cererea părintelui supravieţuitor,

· la cererea părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

· după caz, la cererea reprezentantului legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică.  De asemenea, cererea poate fi formulată de unul dintre părinţi şi atunci când există acordul scris al celuilalt părinte, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană care se prezintă împreună cu minorul, împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică.

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate - pentru minor:

a) permisul de şedere original al părinţilor/părintelui în care să fie inclus minorul ori permisul de şedere emis de autorităţile straine având ca titular minorul sau promisiunea de acordare a rezidenţei pentru minor sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile statului de reşedinţă dacă minorul are si cetăţenia acestuia, etc.) în original

 b) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – dacă este cazul, în funcţie de vârsta minorului, sau certificatul de rezidenţă emis de primăria locală, in original;

c) certificatul de naştere românesc al minorului în original;

In cazul certificatelor de nastere eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

d) certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;

In cazul certificatelor de casatorie eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

e) sentinţa de divorţ rămasă definitiva in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;

f) hotărârea judecătorească rămasă definitiva prin care se încredinţează minorul reprezentantului său legal care face cererea de eliberarea a paşaportului (pentru minorii sub 14 ani) sau care îşi exprimă acordul sub forma declaraţiei legalizate;

g) certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);

In cazul certificatelor de deces eliberate de autoritatile lituaniene este obligatorie inscrierea/transcrierea lor prealabila in actele de stare civila romane, fie in Romania, la serviciul de stare civila, fie la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei la Vilnius (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

h) certificatele de nastere ale parintilor IN ORIGINAL

i) paşapoartele romanesti ale părinţilor in original / cărţile de identitate în original;

 j) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

ATENŢIE! Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. 

Atentie!

Prezenta minorului si a ambilor părinţi la sectia consulara este obligatorie. 

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…