Înscriere acte emise de autorităţi străine

Schimbarea de nume pe cale administrativă

Cetăţenii români aflaţi în strainatate, care au inscrise în documentele de identitate emise de autorităţile straine alt nume şi/sau prenume decât cel care figurează în registrele române şi care nu pot prezenta un document pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române, vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea numelui pe cale administrativă, completată si modificată prin Legea nr. 323/2003.

Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară sau dacă nu a avut niciodată domiciliul în România la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţa a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui trebuie să fie motivată şi insotită de următoarele documente:

·  copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;

· un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a –III–a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

· document din care să rezulte că petentul este cetăţean român;

· cazierul judiciar;

·  cazierul fiscal;

·  copii legalizate de pe documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile straine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat;

orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii. 

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…