Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

Cartea de identitate se eliberează cetăţeanului român cu domiciliul în România numai in Romania, de către serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor din raza de domiciliu a solicitantului.

Persoanele care se află în străinătate şi cărora le expiră cărţile de identitate, pot solicita reînnoirea fie personal la întoarcerea în ţară, fie prin procură specială, împuternicind o persoană din Romania în acest scop.

Situaţiile în care se eliberează o nouă carte de identitate:

  1. la expirarea termenului de valabilitate
  2. dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii
  3. la schimbarea domiciliului
  4. în caz de deteriorare, distrugere, pierdere sau furt
  5. la expirarea sau revocarea interdicţiei aplicate titularului de a se afla în anumite localităţi
  6. dacă fotografia nu mai corespunde cu fizionomia titularului
  7. în cazul anulării

Actele necesare pentru obţinerea procurii speciale pentru cartea de identitate:

a) paşaportul românesc valabil (în cazul cărţii de identitate  expirate) sau carte de identitate în curs de valabilitate;

b) 5 (cinci)  fotografii color cu următoarele caracteristici:

- dimensiuni  3,5 x 4,5 cm;

- să respecte fizionomia actuală a titularului;

- să fie încadrată simetric pe orizontală, pe un fundal alb, clar, neutru şi de o singură culoare;

- persoana să aibă faţa îndreptată către aparatul foto, astfel încât să se vadă ambele urechi (când nu sunt acoperite de păr);

- persoana nu trebuie să aibă capul acoperit (excepţie: fotografia poate fi realizată cu capul acoperit pe motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei până la frunte, sa fie vizibilă in mod clar şi fără umbre de lumină);

c) copie de pe buletinul/cartea de identitate sau pasaportul persoanei pe care o imputerniciti 

Procurile vor fi semnate personal de catre solicitant la sediul misiunii diplomatice/ oficiului consular al Romaniei, in prezenta consulului. Legea nu permite autentificarea procurilor trimise prin posta, fax sau e-mail. Procurile vor fi autentificate in ziua prezentarii la sediul misiunii.

Persoanele care au inscrisa în paşaport menţiunea de schimbare de domiciliu din România în altă ţară nu mai pot solicita carte de identitate decât la restabilirea domiciliului în România. Acestor persoane, la înmânarea paşaportului cu menţiunea domiciliului în străinătate, li se reţine cartea de identitate pentru retragere din uz.

Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand cetateanul roman nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate.

Persoanele cu domiciliul stabilit în străinătate (avand această menţiune inscrisa in pasaport) pot solicita în Romania, autorităţilor de evidenţa populaţiei pe raza cărora şi-au stabilit temporar rezidenţa, o carte de identitate provizorie, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru obtinerea acestui document.

In situatia in care nu mai detineti pasaport romanesc sau carte de identitate romaneasca valabila, Ambasada sau Oficiul Consular poate sa elibereze, la cererea dumneavoastra un titlu de calatorie in vederea deplasarii in Romania. Informatii suplimentare la sectiunea Titlu de calatorie. 

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…