Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Căsătoria la ambasadă

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare este supusă taxelor consulare, care se plătesc de către solicitanţi la ambasadă sau la consulatul competent. 

Potrivit art. 41 alin. (2) din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, „declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primaria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei”. Prin urmare, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot fi încheiate căsătorii între cetăţeni români daca cel puţin unul dintre soţi are domiciliul în circumscripţia consulară a oficiului consular.

 

ATENTIE! OFICIEREA CASATORIILOR LA AMBASADA ARE LOC NUMAI IN ZILELE SI INTERVALELE ORARE DE PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL, IAR ACTELE SE DEPUN CU  10  (ZECE) ZILE INAINTE.

 

1. Incheierea casatoriei intre doi cetateni romani, la ambasada

Pentru oficierea casatoriei la ambasada este necesar ca cel putin unul din viitorii soti, cetatean roman, sa aiba permis de sedere in Republica Lituania. Oficierea casatoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de  10 zile de la data depunerii cererii insotita de actele cerute de lege mentionate in cele ce urmeaza. In termenul de 10 zile sunt incluse atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie cat si ziua in care se incheie casatoria. Intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei nu trebuie sa treaca mai mult de 10 zile, iar termenul de valabilitate al certificatelor medicale nu trebuie sa depaseasca 14 zile de la data emiterii pana la data oficierii casatoriei.

 Acte necesare
a) cererea de casatorie, semnata de viitorii soti la sediul Ambasadei;
b) declaratia de casatorie (se dă de viitorii soţi, în scrisîn faţa consulului, la misiunea diplomatică sau oficiul consular);
c) declaratie scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, de fiecare dintre viitorii soti, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca viitorii soti au luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele:

- copia leagalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;

- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei.

d) certificatele de nastere, IN ORIGINAL;

e) cartile de identitate si/sau pasapoartele romanesti valabile, in original; 

f) dreptul de sedere legala in Republica Lituania (permis de sedere temporar sau permis de rezidenta permanenta), in original;

g) certificate medicale individuale privind starea sanatatii viitorilor soti, din care sa rezulte ca sunt apti pentru a incheia casatoria, traduse in limba romana de un traducator autorizat din Republica Lituania;

h) adeverinţele privind statutul civil actual al viitorilor soţi (dovezile de celibat) eliberate de oficiile de stare civilă unde au fost înregistrate naşterile acestora, in original;

i) cartile de identitate si/sau pasapoartele martorilor, in original;

j) permisele de sedere in Republica Lituania ale martorilor, in original

ATENTIE! ESTE OBLIGATORIU CA MARTORII SA FIE CETATENI ROMANI MAJORI CU DOCUMENTE DE IDENTITATE ROMANESTI VALABILE SI CU DREPT LEGAL DE SEDERE IN  LITUANIA SAU LETONIA

Începand cu data de 01.10.2011 au devenit aplicabile prevederile noului Cod Civil în materia regimului matrimonial.

Astfel, înainte de încheierea căsătoriei se va stabili legea care guvernează regimul matrimonial, potrivit dispoziţiilor art. 2590 din Codul Civil, care lasă la latitudinea viitorilor soţi această optiune.

Viitorii soţi încheie în faţa consulului o convenţie de alegere a legii aplicabile, in formă autentică.

Conform alin. 2 al art. 2590 din Codul Civil, ei pot alege:

a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la data alegerii;

b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii;

c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuita comună dupa încheierea căsătoriei.

Dacă legea aleasă este legea română, se aplică prevederile art. 312, alin. 1, din Codul Civil, conform cărora „viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:

· comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţlor;.

· separaţia de bunuri: (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale in formă autentică notarială) fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată;

· comunitatea convenţionalăse aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separatiei de bunuri.

Opţiunea exprimată se consemnează în declaraţia de căsătorie.

În cazul în care se optează pentru separaţia de bunuri sau comunitatea convenţionalăforma pe care trebuie sa o îmbrace aceasta opţiune este convenţia matrimonială autentificată notarial.

Nerespectarea formei autentice atrage sancţiunea nulităţii absolute.

Convenţia matrimonială va fi încheiată în prealabil în faţa unui notar public din România şi prezentată la Ambasadă, caz în care va fi acceptată ca atare.

DACA solicitarea dv. nu se incadreaza in categoriile de informatii mentionate in acest site, va rugam sa transmiteti un email la : consulara@romania.lt, sa ne contactati telefonic sau sa va prezentati personal la sectia consulara, in timpul programului de lucru cu publicul, pentru lamuriri.

2. Incheierea casatoriei intre un cetatean roman si un cetatean strain, la ambasada

Pentru a se putea oficia incheierea casatoriei, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- barbatul sa fi implinit varsta de 18 ani, iar femeia sa fi implinit varsta de  16 ani;

- sa nu fie deja casatoriti;

- sa prezinte documente de identitate valabile (carti de identitate si/sau pasapoarte) si permis de sedere legal in Lituania;

- legea tarii cetateanului strain sa nu prevada un impediment la casatorie.


A. Acte necesare pentru cetateanul roman

a) cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;

b) declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;

c) o declaratie pe proprie raspundere, scrisa si semnata personal, la sediul Ambasadei, din care sa rezulte situatia casatoriilor anterioare, precum si faptul ca sotul roman a luat la cunostinta de starea de sanatate a celuilat.

Situatia casatoriilor anterioare se dovedeste, dupa caz, cu urmatoarele: 

- copia legalizata a sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare; certificatul de deces al fostului sot;

- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei .

d) certificatul de nastere IN ORIGINAL;

e) pasaportul valabil, IN ORIGINAL;

f) carte de identitate si/sau pasaport valabil/a; pentru cetatenii romani cu domiciliul in Lituania este necesar si permisul de sedere IN ORIGINAL

g) certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte ca este apt pentru a  incheia casatoria; acest certificat este  valabil 14 zile de la data emiterii;

h) cartile de identitate si/sau pasapoartele si permisele de sedere in Republica Lituania ale celor doi martori, in original

 Acte necesare pentru cetateanul strain

a) cererea de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;

b) declaratia de casatorie, semnata la sediul Ambasadei;

c) certificatul de nastere in original (daca este cazul, cu apostila conform Conventiei de la Haga pentru cetatenii straini care provin din tari semnatare ale acestei conventii internationale) si traducerea in limba romana, efectuata de un traducator autorizat din Republica Lituania; Dupa efectuarea traducerii, este OBLIGATORIE legalizarea semnaturii si stampilei traducatorului de catre un notar lituanian.

d) pasaportul   valabil, cu viza lituaniana valabila, in original;

e) permisul de sedere in Republica Lituania, in original

f) certificatul medical privind starea sanatatii sale, din care sa rezulte ca este apt pentru a  incheia casatoria; acest certificat este  valabil 14 zile de la data emiterii. 
h) un certificat de celibat, eliberat de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Republica Lituania;

i) un certificat de cutuma privind conditiile de forma si de fond ale incheierii casatoriei potrivit legii statului al carui cetatean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritatile competente ale statului al carui cetatean este, fie de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Republica Lituania.

Începand cu data de 01.10.2011 au devenit aplicabile prevederile noului Cod Civil în materia regimului matrimonial.

Astfel, înainte de încheierea căsătoriei se va stabili legea care guvernează regimul matrimonial, potrivit dispoziţiilor art. 2590 din Codul Civil, care lasă la latitudinea viitorilor soţi această optiune.

Viitorii soţi încheie în faţa consulului o convenţie de alegere a legii aplicabile, in formă autentică.

Conform alin. 2 al art. 2590 din Codul Civil, ei pot alege:

a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită la data alegerii;

b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii;

c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuita comună dupa încheierea căsătoriei.

Dacă legea aleasă este legea română, se aplică prevederile art. 312, alin. 1, din Codul Civil, conform cărora „viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial:

· comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţlor;.

· separaţia de bunuri: (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale in formă autentică notarială) fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată;

· comunitatea convenţionalăse aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separatiei de bunuri.

Opţiunea exprimată se consemnează în declaraţia de căsătorie.

În cazul în care se optează pentru separaţia de bunuri sau comunitatea convenţionalăforma pe care trebuie sa o îmbrace aceasta opţiune este convenţia matrimonială autentificată notarial.

Nerespectarea formei autentice atrage sancţiunea nulităţii absolute.

Convenţia matrimonială va fi încheiată în prealabil în faţa unui notar public din România şi prezentată la Ambasadă, caz în care va fi acceptată ca atare.

 ATENTIE!

Pentru actele prezentate de solicitanti care sunt redactate intr-o limba straina este obligatorie traducerea in limba romana, efectuata la un traducator autorizat din Republica Lituania. Dupa efectuarea traducerii, este obligatorie legalizarea semnaturii si stampilei traducatorului de catre autoritatile lituaniene competente.

 

 

 

 

     

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…