Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Înscrierea căsătoriilor incheiate in strainatate se poate solicita numai la misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale României din statul unde s-a încheiat căsătoria. Cererea de înscriere a certificatului de căsătorie emis de autorităţile straine va fi făcută de catre soţul cetăţean român. Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

Documente necesare:

· cerere de înscriere în registrele de stare civilă române (se completează în faţa consulului de către soţul cetăţean român);

· declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă din ţară (se dă în faţa consulului);

· declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altor căsătorii anterioare ale cetăţeanului român (se dă în faţa consulului) (sau, după caz, certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu toate menţiunile de căsătorie şi de divorţ);

· certificatul (extrasul) de casatorie străin, insotit de traducerea in limba romana, efectuata de un traducator autorizat din Republica Lituania. Dupa efectuarea traducerii, este OBLIGATORIE legalizarea semnaturii si stampilei traducatorului de catre autoritatile competente.

· paşapoartele soţilor şi/sau cărţile de identitate romanesti valabile (după caz), in original;

· certificatele de naştere ale soţilor, în original şi copie; în cazul în care unul din soţi este cetăţean străin, se va prezenta extrasul de naştere al acestuia, insotit de traducere in limba romana;

· certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu menţiuni scrise în cazul în care soţul, cetăţean român, a avut una sau mai multe căsătorii încheiate şi desfăcute în străinătate;

· certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu menţiuni scrise în cazul în care soţul, cetăţean străin născut în România, a avut una sau mai multe căsătorii încheiate şi desfăcuteîn străinătate.

 

PRECIZĂRI LEGATE DE PREVEDERILE NOULUI COD CIVIL PRIVIND ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL, APLICABILE CĂSĂTORIILOR ÎNCHEIATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2011

Cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial, art. 2590, alin. 1, din Codul Civil stabileşte ca „legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soţi”.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii actelor de stare civilă nr. 119/1996, adoptată ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Civil, prevede ca, în cazul în care căsătoria a fost încheiată la oficiul de stare civilă străin după data intrării în vigoare a noului Cod Civil, respectiv 1 octombrie 2011(inclusiv), la înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrul de stare civil român, se impune efectuarea unei menţiuni cu privire la regimul matrimonial aplicabil soţilor, pe marginea actului de căsătorie român astfel întocmit.

În consecinţă, la depunerea cererii de înscriere, titularii certificatului de căsătorie au obligaţia de a formula o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă efectelor căsătoriei. Declaraţia va fi autentificată de consul.

Nota. În conformitate cu prevederile art. 312, alin. 1, din noul Cod Civil, „viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională”.

Regimul comunităţii legale de bunuri: bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmaşie ale soţilor.

Regimul separaţiei de bunuri (se poate adopta numai prin încheierea unei convenţii matrimoniale în formă autentică notarială): fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Regimul comunităţii convenţionale: se aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile privind regimul comunităţii legale, fără a adopta însă regimul separaţiei de bunuri. 

Ambasada României a organizat un nou dejun de lucru informal la Vilnius pentru șefii de misiune ai statelor membre și candidate la UE

15.05.2019

La 15 mai 2019, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene/PRES RO, Ambasada României a organizat, la Vilnius, un nou dejun de lucru informal pentru…

Prelegerea Președinția română a Consiliului UE, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius

08.05.2019

La 8 mai 2019, în contextul Zilei Europei, Ambasadorul României a susţinut, la Şcoala šv. Kristoforo progimnazija din Vilnius, prelegerea intitulată Președinția română a …

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…