Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

· paşaportul românesc valabil, in original, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;

· actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

· certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi rubrica privindobţinerea certificatelor de cazier judiciar din România), in original; acest act are o valabilitate de maximum 6 luni.

· adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România, in original; acest act are o valabilitate de maximum 3 luni.

· adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România, in original; acest act are o valabilitate de maximum 3 luni.

· dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport, carte de identitate etc.) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), in original, a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat; acest act trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin 1 an.

· declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

· certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, in original, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

· dovada deţinerii de catre minori a cetăţeniei altui stat (paşaport, carte de identitate etc.) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), in original, a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

· declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat);

· declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

Renunţarea la cetăţenia română, legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Până la aprobarea cererii de renunţare la cetăţenia română, solicitantul va continua sa aibă calitatea de cetăţean român şi să păstreze paşaportul românesc.

Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi obtinute de pe pagina de internet oficiala a Autoritatii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, http://cetatenie.just.ro/

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…

Vizita în Lituania a delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania din Parlamentul României

17.04.2019

În perioada 15-17 aprilie 2019, o delegaţie a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania din Parlamentul României a efectuat o vizită la Vilnius, la invitaţia…

Dejun de lucru cu Edgars Rinkēvičs, ministrul leton al afacerilor externe (Riga, 17 aprilie 2019)

17.04.2019

La 17 aprilie 2019, Ambasadorul României a găzduit un nou dejun de lucru pentru șefii de misiuni din statele membre UE și candidate, la care invitat de onoare a fost Edgars…