Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE PIERDUTĂ DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989

Pentru redobândirea cetăţeniei române pierdută după data de  22 decembrie 1989, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

· paşaportul ţării de cetăţenie, in original si copie legalizată de ambasadă sau consulat;

· certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi rubrica privind obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România);

· certificatul de cazier judiciar din ţara de reşedinţă (care trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile), in original, insotit de traducere în limba română, legalizată;

· acte de stare civilă (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie), in original si copii legalizate;

· declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă s-a mai depus o cerere similară la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română

· declaraţie pe propria răspundere cu privire la domiciliu: dacă se intenţionează menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (care va fi autentificată de ambasadă sau consulat);

· declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranţei naţionale a României şi că nu a desfăşurat astfel de activităţi în trecut (care va fi autentificată de ambasadă sau consulat);

· dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române (copia hotărârii de guvern prin care s-a aprobat renunţarea anterioară la cetăţenia română sau adeverinţă emisă de Direcţia Generală de Paşapoarte din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau de o ambasadă sau un consulat al României care să confirme data pierderii cetăţeniei române).

Redobândirea cetăţeniei române, legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de catre solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi obtinute de pe pagina de internet oficiala a Autoritatii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, http://cetatenie.just.ro/

 

 

REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE PIERDUTĂ ÎNAINTE DE 22 DECEMBRIE 1989

Pentru redobândirea cetăţeniei române de către foştii cetăţeni români care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii de gr. I, II şi III ai acestora. (Art. 11 din Legea nr. 21/1991), trebuie prezentate următoarele documente:

· paşaportul solicitantului în original + copie legalizată;

· buletinul de identitate sau cartea de identitate a soţului (dacă acesta este cetăţean român), a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;

· certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România, in original (vezi rubrica privind obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România);

· cazier judiciar din ţara de origine, in original si cu traducere legalizata in limba romana, daca este cazul;

· certificatul de cazier judiciar din ţara de reşedinţă (care trebuie să fie legalizat cu Apostilă sau supralegalizat de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile), in original, insotit de traducere în limba română, legalizata;

· acte de stare civilă ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie), in original si copii legalizate;

· acte de stare civilă ale ascendenţilor (părinţi, bunici) care au fost cetăţeni români, in original si copii legalizate;

· dovadă a cetăţeniei române a ascendenţilor (părinţi, bunici) sau dovadă a faptului că localitatea de naştere se afla pe teritoriul României la data naşterii;

· dovada scrisa a pierderii cetăţeniei române. În absenţa unei astfel de dovezi, se va face o clarificare a cetăţeniei prin intermediul Ambasadei sau al consulatului

· declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă s-a mai depus o cerere similară la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română ;

· declaraţie pe propria răspundere cu privire la domiciliu: dacă se intenţionează menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (care va fi autentificată de ambasadă sau consulat);

· declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a siguranţei naţionale a României şi că nu a desfăşurat astfel de activităţi în trecut (care va fi autentificată de ambasadă sau consulat).

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

· certificate de stare civilă pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;

· declaraţie - consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat;

· acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat).

Redobândirea cetăţeniei române în această situaţie este scutită de taxe, dar legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se pălătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Informaţii suplimentare despre procedura redobândirii cetăţeniei române pot fi obtinute de pe pagina de internet oficiala a Autoritatii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, http://cetatenie.just.ro/.

 

În prim plan

Vizite de rămas bun în Letonia

05.07.2019

La 5 iulie 2019, Ambasadorul României, Dan Bălănescu, a efectuat, în contextul încheierii misiunii sale permanente în Letonia, vizite de rămas bun la Ministerul Afacerilor…

Întrevederea Ambasadorului României cu vice-ministrul apărării naţionale, Giedrimas Jeglinskas

03.07.2019

La 3 iulie 2019, Ambasadorul României, Dan Adrian Bălănescu, a avut o întrevedere de rămas bun cu vice-ministrul apărării naţionale, Giedrimas Jeglinskas, în contextul…

Prezentarea rezultatelor PRES RO în fața Comitetului pentru Afaceri Europene și Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul Lituaniei (Seimas), 3 iulie 2019

03.07.2019

La 3 iulie 2019, Ambasadorul României a prezentat, în fața Comitetului pentru Afaceri Europene și a Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul Lituaniei (Seimas),…