Cetăţenia română

Clarificarea cetăţeniei

Persoanele care nu mai deţin paşaport românesc sau carte de identitate românească în curs de valabilitate pot solicita clarificarea cetăţeniei lor. În urma îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetăţenie română, în condiţiile Legii cetăţeniei române nr.21/1991 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

Acte necesare:

a) cererea privind clarificarea cetăţeniei române, completată şi semnată; 
b) act de identitate străin în curs de valabilitate; 
c) copii ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile române (certificate de naştere sau căsătorie), dacă există; 
d) copii ale documentelor de identitate eliberate de autorităţile române (buletin, paşaport, permis de conducere), dacă există;

Clarificarea cetăţeniei române este supusă taxelor consulare, care se plătesc de catre solicitanţi la ambasada sau consulatul competent. 

În prim plan

Vizite de rămas bun în Letonia

05.07.2019

La 5 iulie 2019, Ambasadorul României, Dan Bălănescu, a efectuat, în contextul încheierii misiunii sale permanente în Letonia, vizite de rămas bun la Ministerul Afacerilor…

Întrevederea Ambasadorului României cu vice-ministrul apărării naţionale, Giedrimas Jeglinskas

03.07.2019

La 3 iulie 2019, Ambasadorul României, Dan Adrian Bălănescu, a avut o întrevedere de rămas bun cu vice-ministrul apărării naţionale, Giedrimas Jeglinskas, în contextul…

Prezentarea rezultatelor PRES RO în fața Comitetului pentru Afaceri Europene și Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul Lituaniei (Seimas), 3 iulie 2019

03.07.2019

La 3 iulie 2019, Ambasadorul României a prezentat, în fața Comitetului pentru Afaceri Europene și a Comitetului pentru Afaceri Externe din Parlamentul Lituaniei (Seimas),…