Cetăţenia română

Clarificarea cetăţeniei

Persoanele care nu mai deţin paşaport românesc sau carte de identitate românească în curs de valabilitate pot solicita clarificarea cetăţeniei lor. În urma îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetăţenie română, în condiţiile Legii cetăţeniei române nr.21/1991 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

Acte necesare:

a) cererea privind clarificarea cetăţeniei române, completată şi semnată; 
b) act de identitate străin în curs de valabilitate; 
c) copii ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile române (certificate de naştere sau căsătorie), dacă există; 
d) copii ale documentelor de identitate eliberate de autorităţile române (buletin, paşaport, permis de conducere), dacă există;

Clarificarea cetăţeniei române este supusă taxelor consulare, care se plătesc de catre solicitanţi la ambasada sau consulatul competent. 

Inaugurarea expoziției „Eterna frumusețe a satului românesc” la Panevėžys, Lituania

19.04.2019

La 19 aprilie 2019, Ambasadorul României a efectuat o vizită în orașul Panevėžys, unde a inaugurat, în contextul președinției române a Consiliului UE, expoziția de…

Vizita în Lituania a delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania din Parlamentul României

17.04.2019

În perioada 15-17 aprilie 2019, o delegaţie a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Lituania din Parlamentul României a efectuat o vizită la Vilnius, la invitaţia…

Dejun de lucru cu Edgars Rinkēvičs, ministrul leton al afacerilor externe (Riga, 17 aprilie 2019)

17.04.2019

La 17 aprilie 2019, Ambasadorul României a găzduit un nou dejun de lucru pentru șefii de misiuni din statele membre UE și candidate, la care invitat de onoare a fost Edgars…